บทความอื่นๆ

โซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่ระบบ ทำไมต้องใช้โซลาร์ มีต้นทุนมั้ย คุ้มค่ากับการลงทุนมั้ย

โซล่าเซลล์ (solar cell) หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ เป็นตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า จากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ไฟบ้าน เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม โดยผ่านที่ตู้ไฟฟ้าหรือตู้เบรกเกอร์หลัก

โซลาร์เซลล์มีกี่ระบบ ??

Solar Cell มี 3 ระบบ

ON-GRID
OFF-GRID
HYBRID

การทำงานของระบบโซลาร์แบบ On-Grid (ไม่มีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า)

ระบบโซลาร์แบบ On-Grid เป็นระบบที่ใช้ในเวลากลางวัน ซึ่งเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะถูกส่งไปที่อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ครัวเรือนและอุตสาหกรรมโดยผ่านที่ตู้เบรกเกอร์หรือตู้ไฟฟ้าของลูกค้าก่อน ถ้าหากโซลาร์เซลล์ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ก็สามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เสริมได้ แต่ถ้าหากมีโซลาร์เซลล์ผลิตเกินความต้องการการใช้ไฟของลูกค้า (ในเงื่อนไขลูกค้ามีบิลค่าไฟ เป็นประเภท1 บ้านอยู่อาศัย และการติดตั้งขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ลูกค้าสามารถขายไฟฟ้าคืน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ภายใต้โครงการขายโซลาร์ภาคประชาชนคืนให้กับการไฟฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัยที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพื่อใช้เอง ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี

การทำงานของระบบโซลาร์แบบ Off-Grid

ระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off Grid หรือ ระบบที่เรียกว่าระบบ Stand Alone  ไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า   เหมาะกับสถานที่ที่ไฟจากการไฟฟ้าไปไม่ถึง  เช่น  พื้นที่ห่างไกล  บนดอยสูง ต่างๆ เป็นต้น

การทำงานของระบบโซลาร์แบบ ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดเป็นระบบที่ผสมระหว่างระบบ On Grid และ ระบบ Off Grid คือ มีการใช้ไฟที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์,ไฟจากแบตเตอร์รี่ และไฟจากการไฟฟ้า ซึ่งแผงโซลาร์จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากเกินกว่าการใช้งาน เพื่อนำไปเก็บในแบตเตอรี่และดึงมาใช้ในช่วงเวลากลางคืน ในขณะเดียวกันสามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ร่วมได้

Solar Rooftop On-grid systems / ระบบโซลาร์แบบ ออนกริด หรือแบบขนานไฟ

เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ ตัวแผงโซลาร์ฯจะเริ่มจ่ายไฟฟ้า DC ให้กับเครื่อง Inverter โดยเครื่อง Inverter จะแปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC ก่อนจึงจะจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านและหรืออาคารต่อไป (ไฟฟ้าจากเครื่อง Inverter นั้นจะเป็นไฟฟ้าชนิดเดียวกันกับการไฟฟ้าฯ)

Solar Rooftop On-grid systems / ระบบโซลาร์แบบ ออนกริด หรือแบบขนานไฟ

ทำไมต้องใช้โซลาร์ มีต้นทุนไหม คุ้มค่ากับการลงทุนไหม??

  • ถ้าลูกค้าใช้ไฟในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืน
  • มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงกว่า 2,000 บาท
  • สึกว่ากลัวการเปิดแอร์แล้วค่าไฟแพงในช่วงเวลากลางวัน
  • ลูกค้าควรเลือกไฟจากโซลาร์เซลล์มาเป็นทางเลือกในการลงทุน และใช้ไฟในช่วงกลางวันอย่างไม่ต้องกังวล

การลงทุนเริ่มต้น 119,000บาท ลงทุนครั้งเดียว ประหยัดค่าไฟได้ยาวนาน อายุการใช้งานแผงโซลาร์ยาวนานถึง 25 ปี

Scroll to Top