บทความอื่นๆ

เทคนิคการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นเมื่อติดโซลาร์เซลล์

1. เลือกใช้ไฟเป็นเวลา

เนื่องจากว่าโซลาร์ระบบออนกริด ทำงานเป็นเวลา ช่วงเวลาที่ทำงานได้ดี คือเวลากลางวัน ช่วงที่มีแสงแดดเฉลี่ย 5ชั่วโมง เวลา 10.00-15.00น. ซึ่งถ้าเราเลือกใช้ไฟฟ้าให้เป็นเวลาที่เหมาะกับช่วงที่โซลาร์ทำงาน โดยการตั้งระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นเวลาจะทำให้เราสามารถกำหนดการใช้จ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น

กิจกรรมที่สามารถเลือกเวลาได้ เช่น

การตั้ง timer หม้อหุงข้าว ให้ทำงานในช่วงเวลากลางวัน ในขณะที่เราไปทำงาน พอกลับมาบ้านก็ได้ทานข้าวเย็นเลย อีกทั้งได้ใช้ไฟจากโซลาร์ ไม่ต้องเสียค่าไฟในส่วนนี้

การวางแผนการชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้า มาชาร์ทในเวลากลางวัน

2. รู้หรือไม่ว่ามิเตอร์ของคุณเป็นประเภทไหน

ประเภทของบิลค่าไฟ จะแบ่งตามขนาดการใช้ไฟของลูกค้า และจะแบ่งเป็นประเภทย่อย เป็น TOD (Time of Day) และ TOU (Time of Use)

ซึ่งค่าไฟประเภท TOD คือค่าไฟที่คิดรายหน่วย กล่าวคือ ยิ่งใช้มาก ยิ่งจ่ายมาก ยิ่งใช้น้อยยิ่งจ่ายน้อย

ในอีกประเภท TOU คือการคิดค่าไฟแบบแบ่งช่วงเวลา ตามประกาศของการไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติ

ช่วง On-Peakเวลา 09.00-22.00 น.วันจันทร์ – วันศุกร์
ช่วง Off-Peakเวลา 22.00-09.00 น.วันจันทร์ – วันศุกร์
Holidayเวลา 00.00 – 24.00 น.วันเสาร์ –  วันอาทิตย์
วันแรงงานแห่งชาติ วัดหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

ซึ่งถ้าลูกค้าติดโซลาร์เพื่อใช้ไฟในตอนกลางวัน แล้วมิเตอร์เดิม เป็นประเภท TOD สามารถเปลี่ยนมิเตอร์มาเป็น TOU เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟได้

เนื่องจากช่วงเวลา TOU ค่าไฟในช่วงเวลากลางวันที่โซลาร์ผลิตได้ จะอยู่ที่ 5.xx บาท กลับกัน ในช่วงกลางคืนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ค่าไฟจะอยู่ที่ 2.xx บาท แบบ Fix Rate

Scroll to Top