Author name: admin

รู้จัก Carbon Credit & Carbon Footprint กับ JGS

รู้จักโลกร้อน  Global Warming หรือ ภาวะโลกร้อน  คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เราเรียกกันว่า Green house effect ภาวะเรือนกระจก กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หมายถึง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีส่วนก่อให้เกิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งบางกิจกรรม ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง บางกิจกรรมก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอ้อม ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 7 ชนิด ได้แก่ ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว นั่นคือสารที่ชื่อว่า คลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC)  Climate Changed Effect Carbon Footprint คือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน  ISO 14040 ตลอดกระบวนการต้นน้ำยันปลายน้ำ หรือตลอดวัฏจักร ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจกรรมของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวบ่งชี้คือโอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : …

รู้จัก Carbon Credit & Carbon Footprint กับ JGS Read More »

JGS ชวนลดต้นทุนทางธุรกิจ ด้วยการติดตั้งโซลาร์ และ สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI

ธุรกิจ SME ถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนของคุณ หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าแค่ประหยัดค่าไฟ!!! คุ้มแค่ไหน ดูง่ายๆ จากกำลังติดตั้ง 1เมกะวัตต์ ที่สามารถประหยัดได้ถึง…. Option ขนาดกำลังติดตั้ง 1MW! (999.90kWp) ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ประหยัดไปได้ถึงปีละ 5.x ล้านบาท ได้รับ Carbon Credit  Tco 2/MWh  6xx.xx หน่วย/ปี Carbon Credit Price (THB) 3x,xxx บาท/ปี สิทธิประโยชน์อื่นๆ(ถ้าได้รับสิทธิ BOI และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต) ระยะเวลาคืนทุนจะเหลือเพียง 2-3 ปี เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการขอ  BOI มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไข: ต้องเข้าข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน แบ่งตามกองส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุน 1 อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร …

JGS ชวนลดต้นทุนทางธุรกิจ ด้วยการติดตั้งโซลาร์ และ สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI Read More »

บ้านประหยัดไฟกับโซลาร์เซลล์

เพื่อนๆรู้หรือไม่ 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟเท่าไหร่ ?? ถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านี้ควรติดโซลาร์เท่าไหร่น้า สูตรการคำนวณ เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) * จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า*จำนวนชั่วโมงทำงานใน 1วัน / 1,000 เช่น เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 1,000 วัตต์ ใช้งานต่อเนื่อง 1ชั่วโมงต่อวัน เท่ากับว่า เครื่องซักผ้ากินไฟ 1000 วัตต์ชั่วโมง (Watt/hr) = 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

โซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่ระบบ ทำไมต้องใช้โซลาร์ มีต้นทุนมั้ย คุ้มค่ากับการลงทุนมั้ย

โซล่าเซลล์ (solar cell) หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ เป็นตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า จากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ไฟบ้าน เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม โดยผ่านที่ตู้ไฟฟ้าหรือตู้เบรกเกอร์หลัก โซลาร์เซลล์มีกี่ระบบ ?? Solar Cell มี 3 ระบบ ON-GRID OFF-GRID HYBRID การทำงานของระบบโซลาร์แบบ On-Grid (ไม่มีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า) ระบบโซลาร์แบบ On-Grid เป็นระบบที่ใช้ในเวลากลางวัน ซึ่งเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะถูกส่งไปที่อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ครัวเรือนและอุตสาหกรรมโดยผ่านที่ตู้เบรกเกอร์หรือตู้ไฟฟ้าของลูกค้าก่อน ถ้าหากโซลาร์เซลล์ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ก็สามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เสริมได้ แต่ถ้าหากมีโซลาร์เซลล์ผลิตเกินความต้องการการใช้ไฟของลูกค้า (ในเงื่อนไขลูกค้ามีบิลค่าไฟ เป็นประเภท1 บ้านอยู่อาศัย และการติดตั้งขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ลูกค้าสามารถขายไฟฟ้าคืน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง …

โซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่ระบบ ทำไมต้องใช้โซลาร์ มีต้นทุนมั้ย คุ้มค่ากับการลงทุนมั้ย Read More »

Scroll to Top